Ukrajinští uprchlíci jsou úlevou pro český pracovní trh. Mohou brzdit i inflaci

Imigrace, obzvláště v masivním měřítku, budí vášně. Nejinak je tomu v případě přílivu válečných běženců z Ukrajiny. Obavy se zpravidla týkají možného negativního dopadu na trh práce v přijímající zemi. Česká republika dlouhodobě trpí nedostatkem pracovní síly, a tak důvody k takovým obavám jsou zcela bezpředmětné. A aktuální data z pracovního trhu to jen potvrzují.

Už více než 50 tisíc občanů Ukrajiny, kteří v České republice nalezli útočiště, když utíkali před válkou ve své domovině, začalo v Česku pracovat. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce a sociálních věcí, respektive Úřadu práce ČR. Dalších téměř osm tisíc uprchlíků si práci hledá a je evidováno jako uchazeči o zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti přitom v Česku v dosavadním průběhu roku klesá. Zatímco v lednu podle metodiky MPSV činila 3,6, v dubnu to bylo jen 3,3 procenta. Jde o nižší nezaměstnanost, než která v Česká republice byla dubnu 2020, kdy se Česko nacházelo uprostřed první vlny pandemie a prvního velkého lockdownu.

Údaje o nezaměstnanosti zatím potvrzují, že tuzemský trh práce je stále přehřátý a je schopen absorbovat téměř jakékoli množství dodatečné pracovní síly. Obzvláště pokud vezmeme v potaz, že ukrajinští občasné často obsahují pracovní místa, na která tuzemští zaměstnavatelé nebyli schopni sehnat adekvátní lidi. Tato zpráva je i určitou nadějí pro krocení inflace, jelikož zvyšuje nabídkovou stránku ekonomiky a snižuje tlak na růst mezd.

To se může na první pohled jevit jako dobrá zpráva. Jenže ministerstvo uvedlo, že Ukrajinci zatím nastupují převážně na pozice, které jsou určeny pro lidi s nízkou kvalifikací. Přitom asi 50 procent příchozích má maturitu (22,5 procenta) nebo vysokou školu (28,5 procenta). To znamená, že vysokoškoláci často nastupují i na místa, která neodpovídají jejich vzdělání. Česko tedy plně nevyužívá jejich potenciál.

To je však logické. Lepšímu uplatnění kvalifikované pracovní síly brání jazyková bariéra, nebo neochota sofistikovanější práci vzít. Mnoho Ukrajinců se totiž zatím zdráhá uzavřít v Česku dlouhodobý pracovní kontrakt, protože věří, že se budou moci v brzké době vrátit domů. A proto volí raději méně kvalifikovanou práci.

Pro českou ekonomiku to může znamenat, že řešení nedostatku pracovní síly je pouze dočasné. Jakmile válečný konflikt na Ukrajině skončí, je nutné počítat s odlivem pracovní síly z tuzemského trhu. Dalo by se sice očekávat, že ukrajinské ženy, které tvoří značnou část válečných uprchlíků, budou v Česku nahrazeny ukrajinskými muži, jimž skončí povinnost narukovat. Jenže hlad po pracovní síle bude trvat také na Ukrajině, která se nepochybně po válce začne obnovovat.

Jedním z původně nezamýšlených důsledků ruské vojenské agrese na Ukrajině proto může být zvýšení tlaku na automatizaci, robotizaci a digitalizaci firem podnikajících v České republice. Nedostatek pracovní síly totiž hned tak nezmizí, a to nejspíše ani v případě, že česká ekonomika bude zasažena stagflací v důsledku nákladového šoku.

 

Anna Kuhnová, jednatelka společnosti OX Czechia

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci společnosti OX Czechia s.r.o. Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se dodávají pouze pro marketingové a/nebo informační účely, a ne jako forma investičního poradenství. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Tam, kde se nacházejí prohlášení o vývoji v budoucnu, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a nesmí se v ně klást nepřiměřená důvěra. Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních.

Vrátit se
 OX CZECHIA © 2024

Společnost OX Czechia s.r.o. není oprávněna přijímat nebo předávat pokyny klientů týkající se investičních nástrojů. Pokyny týkající se investičních nástrojů je možné zadávat pouze prostřednictvím obchodních platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd., tzn. že pokyny přijímá a provádí přímo společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd..


Společnost OX Czechia s.r.o také není oprávněna přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje klientů.


Společnosti při výkonu své činnosti podléhá dohledu České národní banky (www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101729.


V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070,


e-mail: arbitr@finarbitr.cz Web: www.finarbitr.cz

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Právní: OX Czechia s.r.o. je registrovaným vázaným zástupcem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. a neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů., která je pod dohledem Kyperské komise pro cenné papíry (CySec) od CIF 242/14. OX Czechia s.r.o. je registrována také u České národní banky.


S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou riziko ztráty z takové investice. Jakékoli parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako záruka dosažení budoucích parametrů těchto investičních nástrojů. Každý investor musí zvážit vhodnost investování v souvislosti s jeho přístupem k investičnímu riziku. Investování do investičních nástrojů nemusí být vhodné pro každého investora.

Sledujte nás na sociálních sítích

facebook_social_media facebook_social_media facebook_social_media

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.