Růst mezd v EU zaostává za inflací. Pokles reálných příjmů bude letos pokračovat

Co začalo jako důsledek postcovidového oživení globální ekonomiky, v Evropě ještě zesílilo po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině. Původní termíny prognózující návrat inflace do původních mezí kolem dvou procent ještě koncem tohoto roku se odsouvají v čase. Znamená to, že kupní síla mezd v Evropské unii jako celku bude v letošním roce klesat.

Evropanům letos klesne životní úroveň v míře, kterou mnoho generací nepamatuje. Půjde o vůbec nejhlubší pokles reálných mezd za několik posledních dekád, možná od počátku 80. let minulého století. Na vině je inflace, která v Evropské unii v únoru dosáhla v meziročním vyjádření 6,2 procenta. Březnový růst cen podle předběžného odhadu Eurostatu stoupl v eurozóně na 7,5 procenta.

Inflace v evropské sedmadvacítce akceleruje už od loňského podzimu a postupně se odpoutává od růstu nominálních mezd. Reálné mzdy tak klesají přinejmenším od třetího loňského kvartálu a je nanejvýš pravděpodobné, že se tento trend přelil i do prvního čtvrtletí letošního roku (konkrétní data zatím neznáme).

Ačkoli elementární logika velí, že zaměstnanci, potažmo odborové svazy, budou usilovat o kompenzaci zvýšené inflace v podobě vyššího růstu nominálních mezd, mzdové požadavky budou letos pravděpodobně mnohem střídmější. Důvodem jsou jednak uvedené externí šoky, kdy velká část společnosti chápe, že se musí podílet na jejich důsledcích.

A na vině je také očekávání neblahého hospodářského vývoje v podobě stagflace (či dokonce slumpflace). Jde o kombinaci stagnace růstu hrubého domácího produktu, zvýšené inflace, ale také nárůstu nezaměstnanosti. Při slumfplaci dokonce dochází k poklesu ekonomické výkonnosti a nezaměstnanost roste ještě mnohem více. Odbory jsou si pravděpodobně rizika stag- či slumfplace vědomé, a tak pro své členy budou chtít vyjednat hlavně zachování pracovních míst.

K růstu reálných mezd bychom se tak v Evropské unii mohli vrátit příští rok. Záležet ovšem bude na tom, jak se podaří snižovat inflaci, pokud vůbec. To zase bude záviset na tom, jak dlouho potrvá válečný konflikt na Ukrajině, který zatím zdražuje především energetické komodity, ale očekává se také výrazný růst cen potravin. Jisté je, že v příštím roce bude inflaci pomáhat krotit letošní vysoká srovnávací základna. Otázkou je, zda je tato vyhlídka pro Evropany dostatečná útěcha.

 

Anna Kuhnová, jednatelka společnosti OX Czechia

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci společnosti OX Czechia s.r.o. Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se dodávají pouze pro marketingové a/nebo informační účely, a ne jako forma investičního poradenství. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Tam, kde se nacházejí prohlášení o vývoji v budoucnu, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a nesmí se v ně klást nepřiměřená důvěra. Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních.

Vrátit se
 OX CZECHIA © 2024

Společnost OX Czechia s.r.o. není oprávněna přijímat nebo předávat pokyny klientů týkající se investičních nástrojů. Pokyny týkající se investičních nástrojů je možné zadávat pouze prostřednictvím obchodních platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd., tzn. že pokyny přijímá a provádí přímo společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd..


Společnost OX Czechia s.r.o také není oprávněna přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje klientů.


Společnosti při výkonu své činnosti podléhá dohledu České národní banky (www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101729.


V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070,


e-mail: arbitr@finarbitr.cz Web: www.finarbitr.cz

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Právní: OX Czechia s.r.o. je registrovaným vázaným zástupcem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. a neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů., která je pod dohledem Kyperské komise pro cenné papíry (CySec) od CIF 242/14. OX Czechia s.r.o. je registrována také u České národní banky.


S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou riziko ztráty z takové investice. Jakékoli parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako záruka dosažení budoucích parametrů těchto investičních nástrojů. Každý investor musí zvážit vhodnost investování v souvislosti s jeho přístupem k investičnímu riziku. Investování do investičních nástrojů nemusí být vhodné pro každého investora.

Sledujte nás na sociálních sítích

facebook_social_media facebook_social_media facebook_social_media

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.