Penzijní spoření jako recept na zchudnutí

Obliba spoření na důchod v takzvaném třetím penzijním pilíři (dobrovolný pilíř) v loňském roce mírně stoupla. Některý z penzijních fondů využívalo ke konci roku 2021 více než 4,4 milionu Čechů. Z toho přibližně dvě třetiny své peníze stále svěřovaly takzvaným transformovaným fondům penzijního připojištění.

Ideální spořicí produkt, který by dokázal drobného střadatele dlouhodobě připravovat na odchod do důchodu, je něco jako yetti ve světě financí. Každý o něm mluví, ale nikdo dosud jednoznačně neprokázal jeho existenci. A každoroční porovnání zhodnocení nastřádaných peněžních prostředků to jen a jen potvrzují.

Vůbec nejhorší variantu dlouhodobého spoření na důchod volí lidé, kteří své peníze dosud nechávají (a další posílají) v takzvaných transformovaných penzijních fondech. Do nich se sice dalo vstoupit naposledy v roce 2012, dosud v nich ale spoří bezmála tři miliony Čechů. Jejich výnosnost se však řadu let pohybuje pod hranicí roční míry inflace. Důvodem je totiž garance, že nominální výnos neklesne pod nulu, což ale znamená, že fondy investují svěřené prostředky jen do velmi konzervativních aktiv, zpravidla státních dluhopisů. Výnosnost těchto fondů se v loňském roce podle portálu Banky.cz pohybovala od 0,24 do 0,98 procenta. V předchozích letech to ale nebylo o moc lepší.

Lidé však mají na výběr ještě z konzervativních, vyvážených a dynamických fondů. Konzervativní fondy se rovněž vyznačují nízkým rizikem (investují zpravidla do státních a korporátních dluhopisů), střadatel však nemá garantováno, že nominální výnos nesmí být záporný. V loňském roce přitom byl právě záporný výnos poměrně obvyklou záležitostí, některé fondy dosahovaly výnosnosti i minus 4,45 procenta. V letech 2019 a 2020 se sice fondy dokázaly udržet nad nulou, po zohlednění inflace však i v tomto případě střadatelé přicházeli o nemalé peníze.

Vyvážené fondy byly v tomto ohledu podstatně zajímavější. Daní za to však je střední míra rizika. Nejlepší fondy v loňském roce zhodnotily vložené prostředky o více než sedm procent, našly se však i takové, jejichž nominální výnos dlel hluboko v záporných hodnotách.

Je logické, že nejvíce v uplynulém roce zhodnocovaly dynamické fondy. Ty investují převážně do akcií, což je spojeno s vysokým rizikem. Rok 2021 byl mimořádně úspěšný, protože mimořádně úspěšný byl i vývoj na akciových trzích. Nejvýkonnější dynamické fondy loni dosáhly zhodnocení blížící se 25 procentům. Jenže o rok dříve nebylo výjimkou, že se míra zhodnocení vyskytovala v záporných hodnotách.

Suma sumárum, spoření na důchod prostřednictvím penzijních fondů nepatří mezi příliš atraktivní varianty. Buď fondy zaručují jen mizerné nominální zhodnocení, ovšem s téměř nulovým rizikem, nebo nabízejí možnost naspořené prostředky zhodnotit mimořádně, kde s výnosností ale adekvátně stoupá také riziko. A když k tomu přidáme stávající vysokou inflaci, reálný prodělek má většina střadatelů na penzi garantován.

Anna Kuhnová, analytička společnosti Ox Czechia

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci společnosti OX Czechia s.r.o. Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se dodávají pouze pro marketingové a/nebo informační účely, a ne jako forma investičního poradenství. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Tam, kde se nacházejí prohlášení o vývoji v budoucnu, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a nesmí se v ně klást nepřiměřená důvěra. Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních.

Vrátit se
 OX CZECHIA © 2024

Společnost OX Czechia s.r.o. není oprávněna přijímat nebo předávat pokyny klientů týkající se investičních nástrojů. Pokyny týkající se investičních nástrojů je možné zadávat pouze prostřednictvím obchodních platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd., tzn. že pokyny přijímá a provádí přímo společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd..


Společnost OX Czechia s.r.o také není oprávněna přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje klientů.


Společnosti při výkonu své činnosti podléhá dohledu České národní banky (www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101729.


V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070,


e-mail: arbitr@finarbitr.cz Web: www.finarbitr.cz

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Právní: OX Czechia s.r.o. je registrovaným vázaným zástupcem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. a neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů., která je pod dohledem Kyperské komise pro cenné papíry (CySec) od CIF 242/14. OX Czechia s.r.o. je registrována také u České národní banky.


S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou riziko ztráty z takové investice. Jakékoli parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako záruka dosažení budoucích parametrů těchto investičních nástrojů. Každý investor musí zvážit vhodnost investování v souvislosti s jeho přístupem k investičnímu riziku. Investování do investičních nástrojů nemusí být vhodné pro každého investora.

Sledujte nás na sociálních sítích

facebook_social_media facebook_social_media facebook_social_media

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.