Když ČNB zvedá úroky, banky ji následují. Nejpružněji u termínovaných vkladů

Česká národní banka začala zvedat své základní úrokové sazby už loni v červnu. Bankovní sektor pochopitelně reaguje a záhy se vzhůru vydaly úrokové sazby prakticky u všech běžných finančních produktů. Jak úvěrových, tak spořicích. V OX Czechia jsme srovnali jejich dynamiku podle produktů.

Termínované vklady

Zatímco v lednu se sazby u termínovaných vkladů bank na českém trhu pohybovaly nejčastěji mezi dvěma a třemi procenty (výjimečně bylo možné získat i čtyřprocentní sazbu), v současnosti jsou standardem sazby mezi pěti a šesti procenty, v některých bankovních domech lze získat i sazbu sedmiprocentní. Samozřejmě v závislosti na výši uložené částky a zejména době sjednání vkladu.

Dá se tedy říci, že růst reposazby přiměl tuzemské bankovní domy více motivovat své klienty ke spoření. Souviset to může s tím, že peníze na mezibankovním trhu obecně zdražily a nevyskytuje se na něm tolik přebytečné likvidity, jako tomu bylo zvykem v době téměř nulových sazeb.

Spotřebitelské úvěry

Dalo by se očekávat, že s podobou dynamikou reagovaly také úrokové sazby u spotřebitelských úvěrů. Jenže prakticky až do února letošního roku jsme mohli být svědky faktické stagnace sazeb v intervalu mezi 6 a 6,5 procenta. Úrokové sazby se v těchto úrovních u spotřebitelských úvěrů pohybují dlouhodobě již nejméně čtyři roky.

Teprve v průběhu dubna je patrný vzestup úrokových sazeb. Tehdy se zastavily těsně pod sedmiprocentní hranicí a v květnu a červnu pokračovaly v dalším růstu. Ke konci června se pak průměrné sazby u spotřebitelských úvěrů dostaly na 7,92 procenta. Dá se předpokládat, že v té době se ještě nestihlo projevit zatím poslední zvýšení reposazby ČNB, která je od 22. června stanovena na rovných sedm procent. Proto je pravděpodobné, že aktuální sazby u spotřebitelských úvěrů již překročily osmiprocentní metu.

Hypoteční úvěry

Ještě loni v červnu se průměrné sazby pohybovaly v těsné blízkosti dvouprocentní hladiny, jak vyplývá z Hypomonitoru České bankovní asociace. V červenci se pak průměrné sazby poskytnutých hypotečních úvěrů dostaly na 5,4 procenta.

Nabídkové sazby u hypotečních úvěrů pak sleduje společnost Fincentrum pomocí svého ukazatele Hypoindex. Loni v květnu činila průměrná nabídková sazba 2,4 procenta, ovšem od té doby postupně vystoupala až na 6,28 procenta na začátku letošního srpna.

U hypotečních úvěrů lze očekávat, že minimálně v případě nabídkových sazeb nastane na nějakou dobu stagnace, zatímco průměrné sazby u skutečně poskytnutých hypoték ještě porostou. Na další vývoj bude mít vliv politika České národní banky, která na prvním měnověpolitickém zasedání v novém složení bankovní rady většinou hlasů rozhodla o ponechání reposazby na sedmiprocentní úrovni. Případná změna sazeb bude záviset na vývoji inflace, která však dle aktuálních údajů ČSÚ zpomaluje.

Anna Kuhnová, jednatelka společnosti Ox Czechia

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci společnosti OX Czechia s.r.o. Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se dodávají pouze pro marketingové a/nebo informační účely, a ne jako forma investičního poradenství. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Tam, kde se nacházejí prohlášení o vývoji v budoucnu, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a nesmí se v ně klást nepřiměřená důvěra. Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních.

Vrátit se
 OX CZECHIA © 2024

Společnost OX Czechia s.r.o. není oprávněna přijímat nebo předávat pokyny klientů týkající se investičních nástrojů. Pokyny týkající se investičních nástrojů je možné zadávat pouze prostřednictvím obchodních platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd., tzn. že pokyny přijímá a provádí přímo společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd..


Společnost OX Czechia s.r.o také není oprávněna přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje klientů.


Společnosti při výkonu své činnosti podléhá dohledu České národní banky (www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101729.


V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070,


e-mail: arbitr@finarbitr.cz Web: www.finarbitr.cz

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Právní: OX Czechia s.r.o. je registrovaným vázaným zástupcem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. a neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů., která je pod dohledem Kyperské komise pro cenné papíry (CySec) od CIF 242/14. OX Czechia s.r.o. je registrována také u České národní banky.


S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou riziko ztráty z takové investice. Jakékoli parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako záruka dosažení budoucích parametrů těchto investičních nástrojů. Každý investor musí zvážit vhodnost investování v souvislosti s jeho přístupem k investičnímu riziku. Investování do investičních nástrojů nemusí být vhodné pro každého investora.

Sledujte nás na sociálních sítích

facebook_social_media facebook_social_media facebook_social_media

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.