Finanční páka – stále podceňované riziko při obchodování

Volatilita ovládala trhy již před vypuknutím pandemie, která fluktuaci hodnoty nejen cenných papírů, ale i komodit nebo měn ještě posílila. Navzdory související hospodářské krizi přilákala situace na kapitálový trh nové retailové investory a obchodníky.

I přes stále přísnější regulaci v EU je zřejmé, že stále řada zájemců o nákup cenných papírů nezná dobře pojmy, které jsou důležité pro pochopení, jak dané nástroje a trhy fungují. „Proměnit“ tuto neznalost ve ztrátu je pak už jen hračka.

V seriálu edukativních blogů se proto zaměřujeme na praktické aspekty fungování kapitálových trhů tak, aby si laická veřejnost co nejlépe dokázala představit, do čeho jde. V tomto díle vám představím, jak funguje finanční páka. Ukážeme si, proč je pro obchodníky tak lákavá, a přitom nebezpečná.

Pákový efekt

Lákavost páky spočívá v tom, že obchodujete nejen se svými prostředky, ale i s dodatečně vypůjčeným kapitálem. Důležité je předem si uvědomit, že využití páky přináší nejen možnost zajímavějšího zisku, ale zároveň zvyšuje riziko podstatně větší ztráty. Dokonce i když je situace na kapitálových trzích poměrně klidná, pákový efekt může velmi rychle způsobit vysoký zisk nebo ztrátu.

Brokeři pod evropskou regulací mohou retailovým investorům nabídnout maximální páku pro obchodování 1: 30 (tato hodnota se týká hlavních měnových párů a pro jednotlivé obchodní instrumenty je rozdílná). Podle evropského nařízení ESMA, které vstoupilo v platnost 1. srpna 2018, broker musí učinit takové kroky, aby zabránil negativnímu zůstatku na účtu.

Mimo Evropu však mohou mít brokeři většinou mnohem vyšší páku. Výjimkou není ani poměr 1: 1000. Taková páka už přináší opravdu obrovské riziko. Investor by si měl tedy v první řadě prověřit brokera, kterého si vytipoval. Pod jakou regulací je a zda se nemůže jednat o mimoevropského hráče, který tu nemá oprávnění brokerské služby poskytovat.

Pojďme se tedy podívat na příklad. Pokud obchodujete s vlastním kapitálem ve výši jednoho tisíce USD, můžete díky finanční páce 1:10 nakoupit akcie za 10-krát vyšší cenu, tedy v celkové hodnotě 10 tisíc USD. V praxi to znamená, že váš zisk nebo ztráta se počítá z celkové částky kontraktu. Pokud tedy disponujete částkou jeden tisíc dolarů na účtu a obchodujete s pákou 1:10, nakoupíte nebo prodáte (long - dlouhá pozice -> spekulace na růst, short - pozice -> spekulace na pokles) aktivum ve výši 10 tisíc USD a cenový pohyb se vypočítává z této částky. Pokud jste v long pozici a cena daného aktiva vzroste o 10 procent (z 10 tisíc USD) na 11 tisíc USD, zrealizujete zisk tisíc USD. Pokud by však hodnota obchodovaného aktiva v long pozici klesla o deset procent, tedy z 10 tisíc na 9 tisíc, přičemž páka je 1:10, váš účet by se bez Stop Lossu vymazal, protože celková otevřená pozice obchodu klesla o tisíc USD.

Snížení rizika a ochrana účtu

V praxi vás broker prostřednictvím Margin Call může informovat, že na "přežití" vaší pozice potřebujete doplnit další kapitál a je na vašem rozhodnutí, zda chcete v otevřené pozici setrvat nebo ji raději uzavřete. Margin Call je upozornění klienta, že jeho účet není dost velký na udržení otevřené a nepříznivě se vyvíjející pozice.

Toto upozornění lze například nastavit při 100 procentech úrovně marže, abyste mohli daný obchod sami uzavřít, to sice nemusí být vždy výhodné, ale chrání vás před tím, abyste se dostali do ztráty. V případě, že situaci na základě Margin Call sami nevyřešíte uzavřením pozice nebo zasláním dodatečných finančních prostředků a kapitál klesne pod výše zmíněných 50 procent zajištění, nastává tzv. Close Margin, což znamená, že pozice vám bude automaticky zavřená. V případě, že máte otevřenou více než jednu pozici, bude zavřená ta, která má největší objem.

Pomoci snížit riziko vám efektivně dokáže i využití nástrojů money a risk managementu jako je Stop Loss (zadání pokynu pod aktuální tržní cenu, jehož realizování je ochrana dosaženého zisku nebo omezení ztráty) a Take Profit (limitní pokyn, který zrealizuje váš příkaz nad aktuální tržní cenou ).

K detailům příkazů a operací přes vašeho brokera či aplikaci se vrátíme v dalším díle našeho edukativního seriálu.

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci společnosti OX Czechia s.r.o. Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se dodávají pouze pro marketingové a/nebo informační účely, a ne jako forma investičního poradenství. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Tam, kde se nacházejí prohlášení o vývoji v budoucnu, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a nesmí se v ně klást nepřiměřená důvěra. Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních.

Vrátit se
 OX CZECHIA © 2024

Společnost OX Czechia s.r.o. není oprávněna přijímat nebo předávat pokyny klientů týkající se investičních nástrojů. Pokyny týkající se investičních nástrojů je možné zadávat pouze prostřednictvím obchodních platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd., tzn. že pokyny přijímá a provádí přímo společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd..


Společnost OX Czechia s.r.o také není oprávněna přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje klientů.


Společnosti při výkonu své činnosti podléhá dohledu České národní banky (www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101729.


V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070,


e-mail: arbitr@finarbitr.cz Web: www.finarbitr.cz

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Právní: OX Czechia s.r.o. je registrovaným vázaným zástupcem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. a neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů., která je pod dohledem Kyperské komise pro cenné papíry (CySec) od CIF 242/14. OX Czechia s.r.o. je registrována také u České národní banky.


S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou riziko ztráty z takové investice. Jakékoli parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako záruka dosažení budoucích parametrů těchto investičních nástrojů. Každý investor musí zvážit vhodnost investování v souvislosti s jeho přístupem k investičnímu riziku. Investování do investičních nástrojů nemusí být vhodné pro každého investora.

Sledujte nás na sociálních sítích

facebook_social_media facebook_social_media facebook_social_media

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.