Červnový sešup a červencový obrat trendu? Praha mezi Frankfurtem a New Yorkem.

Globální akcie zatím neprožívají dobrý rok. První letošní pololetí patří vůbec k těm nejhorším v novodobé historii. Burzy v USA, Evropě či Asii propadly od ledna přibližně o pětinu. Červnový pokles byl smutnou třešničkou na dortu. Dosavadní průběh červencového obchodování ale dává naději do budoucna. A pražská burza není výjimkou. Podaří se jí udržet krok se světem i v případě obratu trendu?

Vývoj hlavního indexu pražské burzy PX se v průběhu června v zásadě nijak nelišil od vývoje indexů významných evropských a světových burz. PX v průběhu června přišel o necelých osm procent své hodnoty. Zjednodušeně řečeno by se dalo říci, že Praha se v šestém letošním měsíci postavila mezi Frankfurt nad Mohanem a New York. Frankfurtská burza totiž odepsala přes deset procent, zatímco akcie v New Yorku měřeno indexem S&P 500 necelých sedm procent.

Dosavadní průběh červencového obchodování ale dává jistou naději na obrat. Pražský akciový index PX zpevnil od 1. do 8. července téměř o jedno procento. To není úplně špatný výsledek i vzhledem k tomu, že do uvedeného týdne padly dva státní stávky, kdy měla Praha zavřeno. New York přidal tři procenta, Frankfurt 1,8 procenta.

Dění na pražské burze tak zatím jde ve vleku burz světových, které poměrně citlivě reagují na zprávy z ekonomiky, a to zejména ty, které se týkají inflace. Od jejího vývoje se totiž dá odhadovat reakce centrálních bank v USA a Evropě. A zatím vše nasvědčuje tomu, že Evropská centrální banka poprvé od roku 2015 zvýší své základní úrokové sazby tak, že se budou nacházet v kladných hodnotách.

To by pro pražskou burzu mohla být nepříznivá zpráva, jelikož tímto tahem ECB by se zvýšila atraktivita eurových aktiv, a mohl by tak nastat přeliv zejména krátkodobých prostředků z korun právě do eur, což by se nemuselo vyhnout ani akciím.

Praha má však oproti ostatním burzám v posledních týdnech ještě jedno významné specifikum. Dění na jejím parketu totiž ovlivňují spekulace, zprávy a dohady kolem energetické skupiny ČEZ. Nedávná zdánlivě nevinná anketa provedená mezi politiky vládních stran ohledně možného zavedení sektorové daně totiž vedla k rozkolísání tržní hodnoty akcií ČEZ, navíc se od 1. července titul obchoduje bez nároku na dividendu.

Akcie ČEZ jsou v dosavadním průběhu července suverénně nejobchodovanějším titulem. Objem obchodů na jeho akciích dosáhl od 1. do 8. července bezmála 89 milionů eur (bezmála 2,2 miliardy korun). Za celý červen tento objem dosáhl asi 315 milionů eur (7,7 miliardy korun), za květen 348 milionů eur (8,6 miliardy korun).

Je zjevné, že i v dalším průběhu července (a dalších měsíců) bude pražská akciová burza podléhat převážně náladě, která bude panovat na významných burzách v Evropě a ve světě. A ta zase bude záviset na vývoji globální ekonomiky v čele s americkou a konání významných světových centrálních bank. [1]

Anna Kuhnová, Jednatelka OX Czechia

Zdroje:

www.pse.cz – údaje o vývoji PX a objemech obchodů

www.marketwatch.com – údaje o vývoji indexů S&P 500 a DAX

* Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

[1] Výhledová prohlášení vycházejí z předpokladů a aktuálních očekávání, které mohou být nepřesné, nebo z aktuálního ekonomického prostředí, které se může změnit. Taková prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti. Zahrnují rizika a další nejistoty, které se dají těžko předvídat. Výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků vyjádřených nebo implikovaných v jakýchkoli výhledových prohlášeních.

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci společnosti OX Czechia s.r.o. Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se dodávají pouze pro marketingové a/nebo informační účely, a ne jako forma investičního poradenství. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Tam, kde se nacházejí prohlášení o vývoji v budoucnu, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a nesmí se v ně klást nepřiměřená důvěra. Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních.

Vrátit se
 OX CZECHIA © 2024

Společnost OX Czechia s.r.o. není oprávněna přijímat nebo předávat pokyny klientů týkající se investičních nástrojů. Pokyny týkající se investičních nástrojů je možné zadávat pouze prostřednictvím obchodních platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd., tzn. že pokyny přijímá a provádí přímo společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd..


Společnost OX Czechia s.r.o také není oprávněna přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje klientů.


Společnosti při výkonu své činnosti podléhá dohledu České národní banky (www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101729.


V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070,


e-mail: arbitr@finarbitr.cz Web: www.finarbitr.cz

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Právní: OX Czechia s.r.o. je registrovaným vázaným zástupcem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. a neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů., která je pod dohledem Kyperské komise pro cenné papíry (CySec) od CIF 242/14. OX Czechia s.r.o. je registrována také u České národní banky.


S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou riziko ztráty z takové investice. Jakékoli parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako záruka dosažení budoucích parametrů těchto investičních nástrojů. Každý investor musí zvážit vhodnost investování v souvislosti s jeho přístupem k investičnímu riziku. Investování do investičních nástrojů nemusí být vhodné pro každého investora.

Sledujte nás na sociálních sítích

facebook_social_media facebook_social_media facebook_social_media

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.