Ceny energií raketově rostou, hlásají novinové titulky. Data ČSÚ tomu ale neodpovídají

Každý si jistě vybaví přelom letošního srpna a září, kdy média zaplavila veřejný prostor zprávou, že cena elektřiny na evropském komoditním trhu prolomila hranici tisíc eur za megawatthodinu. Veřejnost se logicky začala obávat, že se rekordně drahá elektřina objeví na jejich fakturách. Jenže nic takového jim nehrozilo a ani nehrozí. Vývoj cen energií je třeba chápat v kontextu.

Přestože jsme si od listopadu 1989 zvykli, že ceny zboží a služeb určuje trh na základě střetu nabídky s poptávkou, ne vždy se tržní dění promítne okamžitě do našich peněženek. To je případ právě trhu energetického, na němž se přinejmenším v posledním roce děje řada pozoruhodných věcí.

Mediální titulky jsou totiž od loňského pádu Bohemia Energy plné katastrofických scénářů, podle kterých domácnosti a firmy budou muset za elektřinu nebo plyn platit pěti, šesti, osmi, desetinásobky cen, než na které byly dlouhá léta zvyklé.

Jenže mediální zkratka je v tomto případě až příliš zkratkovitá. Zpravodajské portály, noviny, ale i některé televize totiž mají tendenci všímat si především dramatických situací. Pravda, těch bylo v posledním měsíci na energetickém trhu až až. Jak se tedy v informační „bramboračce“ orientovat?

Tisíc eur za megawatthodinu elektřiny nebo 300 eur za stejný objem plynu se týkal takzvaného spotového trhu. Tedy té části, kde se obchoduje s energií, která je ihned k odběru. Vzhledem k tomu, že většina domácností má ceny elektřiny a plynu zafixovány, zdražení energie na spotovém trhu se jich tedy bezprostředně nijak nedotkne.

Ostatně ceny elektřiny i plynu stoupají poslední dva roky, přičemž tempo se v uplynulých dvanácti měsících stupňuje. Pokud by skutečně platilo, že se ceny na spotovém trhu okamžitě promítají do faktur koncových zákazníků, všichni bychom se při placení záloh pořádně prohnuli.

Reálný dopad na naše peněženky je však jiný. Z posledních údajů Českého statistického úřadu totiž vyplývá, že elektřina koncovým odběratelům meziročně zdražila o 34,6 a zemní plyn o 61,4 procenta. Zdaleka tedy nejde ani o dvojnásobek loňské ceny energií. Meziměsíčně pak elektřina i zemní plyn cenově fakticky stagnovaly.

To samozřejmě neznamená, že se v Česku nenajde žádná domácnost, které by elektřina nebo plyn meziročně zdražily několikanásobně. V takovém případě se ale nejspíše jedná o odběratele, který nevyužívá standardní tarif a nejspíše se ocitl u dodavatele, který mu energie prodává za spotové ceny. Je proto nanejvýš vhodné si nějaký standardní tarif zvolit, a pokud to není možné u stávajícího dodavatele, lze doporučit pouze jediné: najít si jiného.

 

Anna Kuhnová, analytička společnosti Ox Czechia

Obsah tohoto materiálu představuje marketingovou komunikaci společnosti OX Czechia s.r.o. Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se dodávají pouze pro marketingové a/nebo informační účely, a ne jako forma investičního poradenství. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Tam, kde se nacházejí prohlášení o vývoji v budoucnu, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a nesmí se v ně klást nepřiměřená důvěra. Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních.

Vrátit se
 OX CZECHIA © 2023

Společnost OX Czechia s.r.o. není oprávněna přijímat nebo předávat pokyny klientů týkající se investičních nástrojů. Pokyny týkající se investičních nástrojů je možné zadávat pouze prostřednictvím obchodních platforem provozovaných společností BCM Begin Capital Markets CY Ltd., tzn. že pokyny přijímá a provádí přímo společnost BCM Begin Capital Markets CY Ltd..


Společnost OX Czechia s.r.o také není oprávněna přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje klientů.


Společnosti při výkonu své činnosti podléhá dohledu České národní banky (www.cnb.cz) se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101729.


V souladu se zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele má klient, který je spotřebitelem, právo na mimosoudní řešení případných sporů mezi klientem a společností, které jsou spotřebitelským sporem ve smyslu uvedeného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a společností je finanční arbitr ve smyslu zák.č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o finančním arbitrovi a řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra je možné získat na adrese sídla finančního arbitra, Legerova 1581/69, Praha 1, 110 00, tel.: 257042070,


e-mail: arbitr@finarbitr.cz Web: www.finarbitr.cz

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

Právní: OX Czechia s.r.o. je registrovaným vázaným zástupcem společnosti BCM Begin Capital Markets CY Ltd. a neuzavírá obchody s kótovanými akciemi mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie ve smyslu ust. § 16c, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů., která je pod dohledem Kyperské komise pro cenné papíry (CySec) od CIF 242/14. OX Czechia s.r.o. je registrována také u České národní banky.


S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko a investice do těchto nástrojů může stejně vzrůst jako klesnout. Parametry investičních nástrojů se mohou v čase měnit neboli růst a klesat. Návratnost prostředků investovaných do investičních nástrojů není zaručena. Investoři do investičních nástrojů nesou riziko ztráty z takové investice. Jakékoli parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou sloužit jako záruka dosažení budoucích parametrů těchto investičních nástrojů. Každý investor musí zvážit vhodnost investování v souvislosti s jeho přístupem k investičnímu riziku. Investování do investičních nástrojů nemusí být vhodné pro každého investora.

Sledujte nás na sociálních sítích

facebook_social_media facebook_social_media facebook_social_media

Upozornění na rizika: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 92.38% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.